Καλαϊτζίδης Ευστάθιος - Αγροτική Φυτοπροστασία


MARTA (R) (πολύ καινούργια και πρωτοπόρα)ΠΟΙΚΙΛΙΑ MARTA (R) (πολύ καινούργια και πρωτοπόρα)
   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟ
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1) Η ποικιλία, που όλη η Ελλάδα περίμενε!

2) 'Ανθιση, 7 ημέρες μετά απ' οποιαδήποτε σοβαρή ποικιλία αμυγδαλιάς.

3) Πολύ παραγωγική ποικιλία 

4)Ψιχα ελκυστική με πολύ καλή γεύση, ελλειπτική.

5) Δέντρο όρθιας ανάπτυξης υψηλού σθένους

6) Ανεκτική σε μυκητιάσεις

7) Αυτογόνιμη!

8) Με 0% διπλές ψίχες και ποσοστό ψίχας 35%.

9) Εύκολη συγκομιδή.

10)  Διασταύρωση Ferragnes με Tuono.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μόνη ποικιλία πολύς όψιμης άνθισης, με πολύ καλύτερη ψίχα σε σχέση με άλλες ισπανικές ποικιλίες όψιμης άνθισης και με χαμηλές απαιτήσεις σε νερό.

   
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

ROOTPAC-R

ή

GF 677

ή

GARNEM

   
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ

4 μέτρα * 4 μέτρα

ή

5 μέτρα * 4 μέτρα

ή

5 μέτρα * 5 μέτρα

   
ΩΡΙΜΑΝΣΗ 10-20 Σεπτεμβρίου
   
Εκτύπωση Εκτύπωση