Καλαϊτζίδης Ευστάθιος - Αγροτική Φυτοπροστασία


MARTA (R) (πολύ καινούργια και πρωτοπόρα)ΠΟΙΚΙΛΙΑ MARTA (R) (πολύ καινούργια και πρωτοπόρα)
   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟ
   
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1) Η ποικιλία, που όλη η Ελλάδα περίμενε!

2) 'Ανθιση, όψιμη.

3) Πολύ παραγωγική ποικιλία 

4)Ψιχα ελκυστική με πολύ καλή γεύση, ελλειπτική.

5) Δέντρο όρθιας ανάπτυξης υψηλού σθένους

6) Ανεκτική σε μυκητιάσεις

7) Αυτογόνιμη!

8) Με 0% διπλές ψίχες και ποσοστό ψίχας 35%.

9) Εύκολη συγκομιδή.

10)  Διασταύρωση Ferragnes με Tuono.

 

   
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

ROOTPAC-R

ή

GF 677

ή

GARNEM

   
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ

4 μέτρα * 4 μέτρα

ή

5 μέτρα * 4 μέτρα

ή

5 μέτρα * 5 μέτρα

   
ΩΡΙΜΑΝΣΗ 10-20 Σεπτεμβρίου
   
Εκτύπωση Εκτύπωση