ΘΕΑΜΑΤΙΚΕΣ ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ - SPECTACULAR FERTILIZATIONS
 
 
Ασφάλεια συναλλαγών - Security notice
 

Για να εξασφαλίσει την προστασία αγορών μέσω πιστωτικής κάρτας, το ηλεκτρονικό κατάστημα www.kalai-tzidis.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer). Με αυτή την τεχνολογία, κάθε αγορά με χρήση πιστωτικής κάρτας κωδικοποιείται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλή μεταφορά των στοιχείων της κάρτας στο "Πειραιώς Paycenter" της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Τα SSL βγαίνουν σε κλίμακες, 40-bit και 128-bit. Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα, τόσο πιο δύσκολο είναι να παραβιαστεί το κωδικοποιημένο μήνυμα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.kalai-tzidis.gr χρησιμοποιεί SSL 128-bit, το οποίο είναι ένα τρισεκατομμύριο φορές δυνατότερο από τα αντίστοιχα των 40-bit.

Τέλος, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.kalai-tzidis.gr. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επίσης σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.kalai-tzidis.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

To ensure the protection of credit card purchases through the online store www.kalai-tzidis.gr technology uses SSL (Secure Sockets Layer). With this technology, every purchase with a credit card is encoded to ensure the secure transmission of credit card details to "Piraeus Paycenter" Piraeus Bank.

The scales come in SSL, 40-bit and 128-bit. The larger the scale, the more difficult it is to break the encrypted message. The online store www.kalai-tzidis.gr uses SSL 128-bit, which is a trillion times stronger than the corresponding 40-bit.

Finally, personal security is the password you provide when you become a customer of the shop www.kalai-tzidis.gr. To present any of your personal data should first be given the username and password. For this reason, you should store well for these items do not risk falling into the hands of others. Also we advise you to create password using symbols with alphanumeric characters.

All transactions made through the online store www.kalai-tzidis.gr governed by international and European law, which regulates issues relating to e-commerce as well as the Law on Consumer Protection (Law 2251/1994), regulating matters relating to remote sales.


 
Όροι χρήσης
Conditions of use
Προσωπικά δεδομένα
Privacy notice
Ασφάλεια συναλλαγών
Security notice
 
 
Developing and Hosting by e-world
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7