ΤΕΛΕΙΕΣ ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
PERFECT FERTILIZATIONS OF CROPS

 Επικοινωνία  Contact us

Οι ΤΕΛΕΙΕΣ ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ήρθαν να καλύψουν ένα παγκόσμιο κενό που υπάρχει στην ολοκληρωμένη υπερσύχρονη λίπανση των καλλιεργειών ακόμα και ερασιτεχνικών(κηπευτικά). Οι λιπάνσεις αυτές συνδυάζουν την λίπανση εδάφους ή την υδροπονική λίπανση με την διαφυλλική λίπανση, είναι υπερσύχρονες με τα ποιοτικότερα παγκοσμίως λιπάσματα, αυξάνουν τον τζίρο παραγωγής [25%-100%] και μειώνουν το κόστος λίπανσης [25%-50%].

Επικοινωνήστε και θα σας ζητήσουμε  στοιχεία για την καλλιέργειά σας, όπως είδος αυτής, τρόπος καλλιέργειας, επιθυμητή απόδοση και αν υπάρχουν εδαφοανάλυση, ανάλυση νερού άρδευσης και ανάλυση φυτικών ιστών. Στη συνέχεια σας γνωστοποιούμε τον Τέλειο συνδυασμό λιπασμάτων μορφής κοκκώδους ή κρυσταλλικής ή σκόνης. Ο Τέλειος συνδυασμός απαντάει στο πότε στο πόσο και με τί.

Επίσης μπορούμε κατά αποκλειστικότητα αν επιθυμείτε, να σας παραδώσουμε τον Τέλειο τύπο λιπάσματος ή τον Τέλειο συνδυασμό λιπασμάτων για την καλλιέργειά σας. Έτσι αποφεύγετε την εφαρμογή εμπορικών ή ακατάλληλων τύπων λιπασμάτων που μόνο οικονομική ζημία σας κάνουν.

Επιπλέον μπορείτε να ενταχθήτε και στη ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ όπου μπορούμε να παρακολουθούμε τη γονιμότητα του αγρού σας ή την θρεπτική κατάσταση της καλλιέργειας σας ανά πάσα στιγμή με δορυφορική σάρωση. Επίσης η ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ παρέχει υπηρεσίες φυτοπροστασίας και άρδευσης.

Από την άλλη είστε υποφήφιος καινιούργιος καλλιεργητής, έχετε επιλέξει την καλλιέργειά σας, διστάζετε γιατί ακούτε πολλές αντικρουόμενες γνώμες; Επικοινωνήστε.

Επικοινωνήστε [15-20] ημέρες προ έναρξης της λίπανσής σας για να επιτευχθεί η ΤΕΛΕΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ. 

Ήρθε η στιγμή ο Καλλιεργητής να ξεχωρίσει από τους πολλούς.Παρακαλώ επιλέξτε γλώσσα - Please select your language
 

Ελληνικά

EnglishThe PERFECT FERTILIZATIONS OF CROPS came to cover a global gap that exists to sophisticated integrated nutrition of various crops.These fertilizations combine the fertilization of soil with the foliar fertilization, are latest technology with the finest global fertilizers, increase the production [25%-70%], reduce the cost of nutrition [25%-70%] and the same time improve the quality of the products.

It is time the Agronomist or the Grower to stand out from the many.

 
Όροι χρήσης
Conditions of use
Προσωπικά δεδομένα
Privacy notice
Ασφάλεια συναλλαγών
Security notice
 
 
Developing and Hosting by e-world
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7